T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAKANLIK AR-GE DESTEK PROGRAMI

TAGEM-16/ARGE/23

Proje Özeti

Çift kabuklu yumuşakçalar, diğer deniz canlılarına nispeten çeşitli risklere sahip deniz ürünleridir. Suyu filtre ederek beslenen bu canlılar, beslenmeleri sırasında su içinde bulunan ağır metaller ile patojenleri de bünyelerine almaktadır. Bünyelerinde biriktirdikleri bu patojenler insan tüketiminde tehlike oluşturabilmektedirler. Mikrobiyolojik ajanlar insan vücudunda etkileri çok kısa sürede etki göstermekteyken ağır metal gibi kimyasal kontaminantların ise genellikle uzun süreçte ciddi boyutlara ulaşan etkileri bulunmaktadır. Bu sebeplerden dolayı çift kabuklu yetiştiriciliği sürekli kontrol edilmekte, Bakanlık tarafından belirlenen üretim alanlarında izleme çalışmaları yapılmakta ve çıkan sonuçlar neticesinde sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmaya göre mikrobiyolojik arındırma işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Bu çalışmayla hedeflenen Türkiye’de daha önce denenmemiş olan üç farklı yüzdürücü sistem kullanılarak midyelerin tutunma oranlarının, büyüme performanslarının, kondisyon faktörlerinin karşılaştırılmasıdır. İlk sistemde plastik şamandıralar yüzdürücü olarak kullanılacak, ikinci sistemde polietilen dairesel yüzer iç içe girmiş çeşitli çaplarda borular yüzdürücü olarak kullanılacak, en son sistemde ise yarı batar (çeşitli ağırlıklarda tonoz ve şamandıra kullanılan) sistem kullanılacaktır. Her bir sistemde sabitleme işlemleri için tonoz ve çapa, bağlantılar için halat ve zincir, yetiştiricilik için çeşitli kalınlıklarda halatlar kullanılacaktır. Her bir sistem, oluşturulacak düzenekle online olarak bulut sisteme pH, sıcaklık, O2, tuzluluk gibi verileri gönderecektir. Aynı zamanda Bakanlık tarafından izlenme şartı olan ağır metal analizleri de aylık olarak akredite bir laboratuvarda test edilecektir.

Neticede, bu proje ile midye yetiştiriciliği için Türkiye kıyılarında her türlü hava şartlarına dayanıklı ve uygulanabilecek yeni bir sistem geliştirilmiş olacaktır. Sistem hem yetiştiricilik yapılan lokasyonlar da hem de diğer yetiştiricilik alanlarında yapılacak yeni girişimler için örnek teşkil edecektir.

Birinci Yetiştiricilik Sistemi

birinci_yetistiricilik_sistemi

İkinci Yetiştiricilik Sistemi

ikinci_yetistiricilik_sistemi

Üçüncü Yetiştiricilik Sistemi

ucuncu_yetistiricilik_sistemi

Uzaktan İzleme Sistemi

Bakanlık tarafından belirlenen ağır metal listesine istinaden, analizler akredite olmuş laboratuvarlara gönderilecektir.

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı